28 maart 2019

Bestemmingsplan Buitengebied 2016, Veegplan 2018

In de Raad van 26 maart 2019 lag een herziene versie van het Bestemmingsplan Buitengebied 2016 op tafel. Hierin werd een aantal onvolkomenheden gecorrigeerd. Als CDA hebben wij ermee ingestemd. De CU had twee amendementen ingediend. Eén betrof de benaming van mestverwerking, mestbewerking en mestvergisting. Het College had deze benamingen onder één noemer gebracht: monovergisting. Dit zou de agrariërs in onze gemeente erg beperken. Het amendement heeft ervoor gezorgd dat de eerdere benamingen blijven staan. Het amendement is unaniem aangenomen. Het andere amendement betrof een al jarenlang slepende kwestie rondom een mestvergister bij een agrarisch bedrijf. De CU wilde dit ‘oplossen’ door een aanpassing in het Veegplan. Als CDA vonden wij dat niet de juiste weg. De zaak is té complex om even via het Veegplan op te lossen. Wel hebben wij aangedrongen op een snelle afhandeling van dit specifieke geval. De wethouder heeft daarop toegezegd binnen 14 dagen met een plan van aanpak te komen. Het Veegplan, zoals voorgesteld, is unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.