03 juli 2019

Bestemmingsplan Donkerbroek Bovenweg 27-29

In de Raad van 2 juli 2019 hebben we als Raad toestemming gegeven voor het Bestemmingsplan Donkerbroek, Bovenweg 27-29. Dit plan loopt al lange tijd om verschillende redenen. Zo is o.a. gaandeweg het plangebied verkleind en is er een bouwvlak toegevoegd. Voor het CDA was in dit verhaal de datum van 14 februari 2018 cruciaal. Afgesproken is dat alle plannen van vóór die datum mogen doorgaan en alles van daarna door het zg. Afwegingskader moet. Dit plan is van vóór deze datum. Voor het CDA telt zwaar dat wij een betrouwbare overheid willen zijn. Afspraak is afspraak, dus dit plan mag doorgaan. We zijn ons er echter terdege van bewust dat het plan nooit gehonoreerd was als het nú was ingediend (het voldoet niet aan de Woonvisie, het dorp heeft al het maximum aantal toegestane woningen en het is buiten de bebouwde kom). De meerderheid van de Raad deelde die mening, maar gaf akkoord op het plan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.