03 juli 2019

Bestemmingsplan ‘Oude Dorp’ staken

In de Raad van 2 juli 2019 stelde het College voor om de voortgang van het bestemmingsplan ‘Oude Dorp’ te staken. Als CDA hebben we gezegd dat we dat jammer vinden. We vinden het opgestelde beeldplan voor het oude dorp nog steeds erg mooi. Ook staan wij nog steeds achter de gebiedsvisie. De gebiedsvisie blijft overigens wel overeind. Maar voor het bestemmingsplan ‘Oude Dorp’ bleek te weinig draagvlak te zijn. Dat hebben wij ook moeten concluderen. Daarom is het een wijs besluit om nu rust in te bouwen en te werken aan vertrouwen. De wethouder wil hiervoor de tijd nemen om dan gezamenlijk te komen tot een breedgedragen oplossing voor het centrum. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.