15 november 2019

CDA-motie windmolens aangenomen

In de Raad van 12 november 2019 hebben wij als CDA een motie Vreemd ingediend over windmolens. Deze motie werd mede ingediend door Ooststellingwerfs Belang, VVD, PvdA en D66. Nu de provincie ruimte biedt om kleine windmolens (tot 15 m.) toe te staan, vinden wij het ook tijd dat eraan gewerkt wordt in onze gemeente. We hebben het College opgeroepen in het eerste kwartaal van 2020 te komen met een stappenplan ter voorbereiding op het plaatsen van kleine windmolens in onze gemeente. Ten tweede om druk uit te oefenen op de provincie om het beleid ruimer te maken en windmolens ook elders (bij niet-agrarische bedrijven) toe te staan. Ten derde om het windmolenbeleid in te passen in de Omgevingsvisie. Deze motie is bijna unaniem aangenomen; alleen StellingwerfPLUS was tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.