02 juni 2020

Concept-begroting 2021 en jaarrekening 2019 GR SW Fryslân

De concept-begroting 2021 en de jaarrekening 2019 van de GR Sociale werkvoorziening Fryslân zijn in de Raad van 26 mei 2020 goedgekeurd. Als CDA hebben we gezegd dat zoveel mogelijk SW-medewerkers aan het werk moeten zijn op een goed passende werkplek. Met deze begroting wordt aan die doelstelling voldaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.