02 juni 2020

Concept-RES Friesland

In de Raad van 26 mei 2020 is unaniem ingestemd met de concept-RES Friesland en de deelname van Ooststellingwerf daarin. De provincie Friesland doet mee voor 2,3 TWh. In totaal moeten alle RES’sen in Nederland 35 TWh opgeleverd hebben in 2030. Doelstelling is om een duurzame energieproductie te krijgen, zodat fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn. De concept-RES moet op 1 juni a.s. ingediend worden en de RES 1.0 op 1 maart 2021.

De 2,3 TWh voor Friesland is concreet en gebaseerd op alles wat nu al opgewekt wordt of in de pijplijn zit. Onze gemeente wil dit jaar benutten voor het gesprek over de ambities en hoe daar invulling aan gegeven kan worden. Alle overheden, belangenorganisaties, inwoners en ondernemers doen daaraan mee.  

Op 1 augustus 2020 komt de terugkoppeling op het ingediende bod van 2,3 TWh. Als blijkt dat de 30 RESsen samen geen 35 TWh kunnen opleveren dan zal er wellicht een herverdeling komen. 

Onze gemeente neemt het onderwerp van de energietransitie mee in de omgevingsvisie. Daarnaast komen er informatieavonden, bespaaracties, advertenties, flyers etc. De provincie vraagt deze zomer elke gemeente naar haar ambitie. GL had in de Raadsvergadering een motie ingediend om als Ooststellingwerf nog meer ambitie te tonen, maar die motie is teruggetrokken. Als CDA hebben we gezegd dat onze gemeente al een forse bijdrage levert en niet vooraan in de rij hoeft te staan als er nog meer moet gebeuren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.