20 december 2018

Dossier Prikkedam

Onderwerp van de raadsvergadering van 18 december 2018. Op tafel lag (voor de 4e keer) een voorbereidingsbesluit over het gebied ‘Prikkedam’. Zo’n voorbereidingsbesluit moet ervoor zorgen dat een gewijzigd tijdelijk gebruik de uiteindelijke bestemming niet belemmert. Als CDA hebben wij aangegeven dat we ons moeten focussen op het einddoel, namelijk een nieuw bestemmingsplan. We moeten ons dan ook niet laten afleiden door mitsen en maren over het voorbereidingsbesluit. We hebben gewezen op de rijke historie van dit gebied en hoe trots we er destijds op waren. Dat gevoel willen we graag terug halen.

We vinden het jammer dat er nu voor de 4e keer een voorbereidingsbesluit nodig is. Maar dat had zijn redenen; het is een zeer moeilijk dossier. Onze eigen wethouder, Marcel Bos, zet er nu zijn tanden in en wij willen hem de tijd daarvoor geven. Hij is per slot van rekening nog maar net begonnen. De andere fracties zijn hier schoorvoetend in mee gegaan. Ze vinden het niet fair om hem er nu al op af te rekenen. Het voorbereidingsbesluit is dus aangenomen. 2019 wordt daarmee een cruciaal jaar voor de toekomstige bestemming van ‘de Prikkedam’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.