19 december 2019

Eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen € 19,- per maand per 2020

In de Raad van 17 december 2019 is het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen m.i.v. 2020 vastgesteld op € 19,- per maand. De Raad heeft ingestemd met dit voorstel. Als CDA hebben wij aangegeven wel ongelukkig te zijn met het feit dat dit tarief ons door het Rijk wordt opgelegd. De wethouder noemde dat er, ondanks een stijgende zorgvraag, een toename van het aantal ouderen én het feit dat er nog vrijstellingen gegeven worden, in onze gemeente geen tekorten zijn op de WMO. Dit in tegenstelling tot omliggende gemeenten. Er waren twee amendementen van Groen Links, maar die hebben het beide niet gehaald.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.