04 juli 2020

Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 – 2024

In de Raad van 1 juli 2020 lag het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 – 2024 (GRP) ter vaststelling voor. Expliciet werd genoemd dat de gemeente wil inspelen op klimaatveranderingen. Zo wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop bijgedragen kan worden aan het CO2 neutraal maken van de gemeente, maar ook hoe omgegaan moet worden met klimaatadaptatie bij regenwateroverlast. Het saldo van de reserve riolering wordt gebruikt om in 2021 een eenmalige korting te verlenen op de rioolheffing.

Als CDA kunnen wij ons vinden in het nieuwe GRP. Het is robuust beleid dat anticipeert op komende klimaatveranderingen. Wat wij verder belangrijk vinden is dat het rioolrecht slechts met de indexatie wordt verhoogd, dat het onderhoud van de riolering op orde is en dat er adequaat gereageerd wordt op storingen. Dat is op dit moment het geval. Ook juichen wij toe dat, als er vervanging nodig is, het een kwestie van maatwerk is. Er wordt dus niet per definitie gekozen voor het duurste systeem. 

Er lag een amendement van StellingwerfPLUS, WL, CU en GL om het College op te dragen  te kijken waar besparingen mogelijk zijn door duurzame oplossingen. Hier zijn wij niet in meegegaan, omdat de wethouder in de commissievergadering al heeft gezegd dat ze het aspect duurzaamheid altijd meeweegt. Wij vonden het amendement dan ook overbodig, maar het heeft het wel gehaald. Het raadsvoorstel is aangenomen. Alleen GL stemde tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.