27 december 2020

Grondprijzen 2021

In 2021 wordt, net als in 2020, 10% korting op kavelprijzen gegeven. Ook de betalingsregeling is gelijk aan die van 2020. Van WL en S+ waren er een amendement en motie om ook erfpacht en huurkoop toe te staan, met name om starters op de woningmarkt een kans te geven. Het amendement en de motie hebben het niet gehaald. Raadslid Simon ter Heide en oud-notaris gaf aan dat hij uit ervaring weet dat het niet gunstig is voor starters; het levert alleen maar problemen op. Wij hebben ook tegen gestemd, omdat er al startersleningen zijn (men kan € 25.000,- aflossingsvrij lenen). Hiermee komen wij de starters tegemoet. Daarnaast hebben wij erop gewezen dat erfpacht speculanten aan kan trekken. En ten derde zou je discussie kunnen krijgen over wie ‘starter’ is. In haar reactie zei de wethouder dat er om starters te helpen ook gespreide betaling mogelijk is. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen in de Raad van 16 december 2020.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.