24 juni 2021

Het Fonds ook nog in 2022 beschikbaar

In de raadsvergadering van 22 juni 2021 is besloten dat inwoners van onze gemeente ook in 2022 nog aanspraak kunnen maken op het Fonds voor initiatieven op leefbaarheid, maatschappelijk en sociaal gebied. Eigenlijk zou het Fonds aflopen in 2021, maar vanwege corona is er in 2020 aanzienlijk minder aangevraagd dan verwacht. Op dit moment is er van de oorspronkelijke miljoen nog € 350.998,- over. Dat kan dus nu nog besteed worden in 2021 én 2022. 

Als CDA hebben wij hiermee ingestemd. Wij hebben benadrukt dat drie zaken voor ons van belang zijn: de kracht van de samenleving, de sociale cohesie en een betrouwbare overheid. Met het geld uit het Fonds kunnen dorpshuizen, buurverenigingen e.a. de onderlinge saamhorigheid aanwakkeren. Dat is voor het CDA een groot goed.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.