03 juli 2019

Intrekken geurbeleid

Onderwerp van de Raadsvergadering van 2 juli 2019. In onze gemeente is al 10 jaar een geurbeleid, wat veehouders de maximale ruimte geeft. Naar aanleiding van een zienswijze op een bepaald bestemmingsplan kwam het College echter tot de conclusie dat het geurbeleid juridisch niet houdbaar zou zijn. Dit was aanleiding voor haar om het geurbeleid per direct te vernietigen. In de Raad van 2 juli 2019 ontstond hierover discussie. Een meerderheid van de Raad was er niet van overtuigd dat het beleid juridisch onhoudbaar is. Intrekken vonden de meesten dan ook een te drastische stap. Ook wij vonden het te kort door de bocht. Intrekken betekent nogal wat. Veehouders die de komende tijd willen uitbreiden zouden namelijk dan weer onder de landelijke wetgeving vallen en die is veel strenger. Je zou de veehouderij ermee op slot zetten. Het heeft dus teveel risico’s, maar er is ook te weinig grond voor.

Experts vertelden ons dat met het geurbeleid an sich niets mis is. Het schort alleen aan onderliggende argumentatie. Zo is ons gebied o.a. nooit officieel aangemerkt als ‘concentratiegebied’. Wij hebben voorgesteld om z.s.m. met aangepast beleid te komen. Dat hoeft in onze ogen niet veel tijd te kosten. Wel is van belang dat er duidelijkheid komt. Wij hebben hierover, samen met de oppositiepartijen, een amendement ingediend. Dit amendement is aangenomen. Het komt erop neer dat eerst een nieuw geurbeleid geformuleerd wordt en dat pas daarna het oude vernietigd wordt. Kortom, geen oude schoenen weggooien, voordat je nieuwe hebt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.