19 juni 2019

Jaarstukken 2018 akkoord

In de raadsvergadering van 18 juni 2019 heeft de hele Raad akkoord gegeven op de jaarstukken 2018. De financiën waren op orde er is veel gerealiseerd. Er is een voordelig resultaat van € 940.000,- Alle partijen, ook wij, hebben een compliment gegeven aan de opstellers van de jaarstukken. Het is goed leesbaar en de cijfers zijn nog alleszins redelijk, zeker gezien de perspectieven voor de komende jaren. Expliciet heeft het CDA gevraagd of de hoogte van de algemene reserve ter hoogte van 3 miljoen euro nog wel voldoende is op een begroting van ca 75 miljoen. Vooral, omdat de reserve dezelfde omvang had toen de begroting nog ca 40 miljoen euro bedroeg. De wethouder antwoordde dat er nog wel weerstandscapaciteit is en dat we de risico’s kunnen dragen. Toch zal het CDA dit punt de komende tijd kritisch volgen. Verder hebben we gezegd het te betreuren dat er geen dag voor de jeugdmantelzorgers is georganiseerd in 2018. Daar was wel geld voor gereserveerd, maar is domweg vergeten. Wij vinden deze mensen een belangrijke pijler in de maatschappij. Het zijn in onze ogen kanjers in de samenleving. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.