26 juni 2020

Jaarstukken 2019

In de Raad van 23 juni 2020 stonden de jaarstukken 2019 op de agenda. Het jaar is afgesloten met een voordelig resultaat van € 373.000, -. De voltallige Raad heeft het College complimenten gegeven. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Als CDA zien wij tot onze tevredenheid veel beloftes uit ons verkiezingsprogramma waargemaakt. Bijvoorbeeld het werken aan een sterke samenleving. Daarvoor is zorg op maat belangrijk. Dit moet gebeuren door het gebiedsteam en dus zijn wij blij met de investeringen in het gebiedsteam. Ook is er gewerkt aan het thema Eenzaamheid, iets dat ons na aan het hart gaat.

Wat wij verder belangrijk vinden is preventie in de jeugdzorg. We zien dat terug in de weerbaarheidstrainingen voor de jeugd, de inrichting van jongerenplekken en investeringen in de jeugdhulp. Als CDA willen we graag dat ontwikkelingen van onderop komen. Dat zien we o.a. terug in het initiatief van de opbouwwerkers voor de dorpen en de dorpsgesprekken in het kader van de Visie Sociaal Domein.

Ander thema van het CDA is Duurzaamheid. We zijn verheugd met de zonneweides die mogelijk zijn, de mogelijkheden voor duurzaamheidsleningen en de groeiende bewustwording bij inwoners over duurzame energie en energiebesparing. Het succes van Diftar+ spreekt boekdelen.

In de Raad hebben wij wel gewezen op het belang van solide financieel beleid en het aflossen van schulden. We maken ons zorgen over de afname van de algemene reserve met 3 miljoen euro. Onze visie is dat we toekomstige generaties een portemonnee willen kunnen overhandigen waarmee ze vooruit kunnen. Wat nu gebeurt zien wij als gevaarlijke financiële koers. We zullen toe moeten naar een herijking van alle wensen uit het raadsprogramma, want duidelijk is dat niet alles kan wat we willen. We hebben onze collega-raadsleden opgeroepen hierin mee te bewegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.