27 december 2020

Leer- en kenniscentrum Bodem

Met de gelden van de Regiodeal kan er 1,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in een Leer- en Kenniscentrum Bodem, gevestigd in het Biosintrum. Alle partijen toonden zich hier zeer content mee in de Raad van 16 december 2020. Ook wij waren er verheugd over. Het is een mooie opsteker voor het Biosintrum. Via dit kenniscentrum kunnen veel partijen kennis halen over integraal bodembeheer. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.