02 juni 2020

Motie betrekken Jeugd bij communicatie over coronamaatregelen

Op 26 mei 2020 is er een motie vreemd (indiener GL) aangenomen om specifiek aandacht te besteden in communicatie-uitingen over de impact van covid-19 aan jongeren. En daarnaast om hen een platform te bieden ideeën aan te dragen. Wethouder Verhagen heeft gezegd dat er al wel extra aandacht is voor jongeren. Bijvoorbeeld in de vorm van bezoekjes door medewerkers van Scala, berichten op Instagram en Quest and Chats.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.