08 mei 2020

Motie Opnemen kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen

Op 6 mei 2020 lag er een Motie Vreemd om gehoor te geven aan de oproep aan opvang van 500 kinderen uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. In samenspraak met andere gemeenten zou ook onze gemeente een deel van de alleenstaande minderjarige asielzoekers op moeten nemen. Deze motie is aangenomen. Als CDA hebben wij deze motie ook gesteund vanuit barmhartigheid met onze naaste. De wethouder, mevrouw Verhagen, heeft aangegeven dat het Rijk hierover gaat. Wel zal ze een brief naar Den Haag sturen met daarin aangegeven dat we hier 3 à 5 kinderen kunnen opvangen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.