31 januari 2019

Motie Oud Papier

Als CDA hebben wij samen met GL een motie Oud Papier ingediend. Deze heeft het helaas niet gehaald. Kerken, scholen en verenigingen krijgen sinds dit jaar minder geldopbrengsten uit oud papier. Tot 2013 hebben ze zelf mee ingezameld, maar daarna is het overgegaan naar Omrin. Toen is gezegd dat ze nog mochten meedelen in de opbrengsten, maar onduidelijk is voor hoe lang. Wij hebben onze ontevredenheid uitgesproken over de communicatie van de gemeente hierover naar de voormalige inzamelaars. Zij moesten de brief wel heel zorgvuldig analyseren om te kunnen begrijpen dat hun inkomsten in 2019 eerst met 80% terugvallen en vervolgens daarover 50% uitgekeerd te krijgen; een fractie dus. En in 2020 over die 20% nog maar 25%. Wij hadden gevraagd de afbouwregeling met een jaar te vertragen, maar deze motie heeft het dus niet gehaald. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.