04 juli 2020

Motie Vreemd 'Instellen Raadsonderzoek Biosintrum'

In de Raadsvergadering van 1 juli 2020 lag er van StellingwerfPLUS en Fractie Ter Heide een motie Vreemd op tafel over een mogelijk raadsonderzoek rondom het Biosintrum.

Veel partijen, waaronder het CDA, beseffen dat je moet leren van fouten uit het verleden. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het nú niet het juiste moment is voor een raadsonderzoek. Net afgelopen week werd namelijk bekend dat het Biosintrum het jaar 2019 afgesloten heeft met een positief resultaat van ruim € 32.000,-. Weliswaar zonder rekening te houden met de gebouwgebonden kosten, maar dan nog, het lijkt de goede kant op te gaan. Er zit een positieve flow in en ook het bestuur is enthousiast. Naar onze mening wordt dat teniet gedaan als je nu een raadsonderzoek doet. 

Na lange discussie is besloten de Rekenkamercommissie te vragen om in 2021 een onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom het Biosintrum. De motie werd aangepast en is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.