27 december 2020

Motie Vreemd over bijdrage WMO

In de Raad van 16 december 2020 lag een breed ondersteunde (ook door ons) motie op tafel om de landelijke overheid te bewegen om de bijdrage van € 19,- voor WMO-hulpmiddelen alleen te laten gelden voor hen die het niet kunnen betalen. Op dit moment betaalt iedereen € 19,-, ongeacht inkomen, dus ook zij met een ruim inkomen. 

In haar reactie gaf de wethouder aan dat ze dit ziet als steun in de rug; een stevig signaal naar het Rijk. 312 van de 722 personen die een beroep doen op de WMO vallen boven de inkomenstoets (43%). Wethouder Verhagen gaf aan dat er ook een stijging van de arbeidskosten WMO is. Dat is inherent aan de kosten van huishoudelijke zorg. Afgesproken is dat de wethouder er schriftelijk op terug komt. De motie is bijna unaniem aangenomen; alleen D66 stemde tegen. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.