02 december 2021

Motie Vreemd Starterswoningen Donkerbroek

Op 1 december 2021 dienden de VVD en WL een motie Vreemd in over de bouw van 12 starterswoningen in Donkerbroek. Er zou een initiatief uit de bevolking zijn geweest dat door het College is afgewezen. De indieners wilden de realisatie versnellen en versoepelen door te stellen dat er tegemoet gekomen moet worden aan dit bouwproject, buiten de ingestelde Taskforce om. De wethouder antwoordde dat hij wel positief staat tegenover dit plan, maar het in de juiste volgorde wil doen. De Taskforce is juist in het leven geroepen om een eenduidig beleid te schetsen. Daarop een voorschot maken met dit plan zou later weer een belemmering kunnen opleveren. Daarom wil hij eerst werken aan een totaalbeeld. Hiermee hou je ook regie op de gronden, die in eigendom zijn van de gemeente. Hij zei toe dat er begin 2022 een totaalplan ligt. In dat overzicht wordt duidelijk waar de gronden zijn, waar ontwikkeling kan plaatsvinden en hoe. Met deze toezegging werd de motie in de ogen van de meerderheid (ook in die van het CDA) overbodig. De motie heeft het niet gehaald. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.