17 oktober 2019

Motie weg Fochtelooërveen

In de Raad van 15 oktober 2019 lag er een motie van Groen Links die wij mee ingediend hebben. Deze motie richtte zich op het behoud van rust en stilte in dit hoogwaardige natuurgebied, omdat het er steeds drukker wordt.

Aanleiding voor de motie was het (landelijke) nieuws dat er veel slangen dood gereden waren op de weg door het Fochtelooërveen. Wij wilden het College verzoeken actie te ondernemen om schade aan de natuur op en langs de weg door het Fochteloërveen te voorkomen. De belangen van aanwonenden in acht nemend.

Helaas heeft deze motie het niet gehaald. Verschillende partijen gaven aan dat dit een zaak is van Natuurmonumenten. Wethouder Bos zei al in overleg te zijn met Natuurmonumenten en dat die het meenemen in een Toekomstvisie Fochtelooërveen. Uiterlijk 1 maart 2020 komt er een mededeling over naar de Raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.