30 november 2020

Moties Vreemd aangenomen

Motie Vreemd Fiets- en looproutes langs monumenten
Op 24 november 2020 lag er een motie Vreemd op tafel over fiets- en looproutes langs monumenten. Deze is unaniem aangenomen. De gemeente heeft op verzoek van de Raad in 2018 een onderzoek gedaan, waaruit bleek dat een route langs cultuurhistorische panden toegevoegde waarde heeft op het huidige aanbod van fiets- en wandelpaden. Het zal bijdragen aan de beleving en historie van Ooststellingwerf. Als CDA hebben we gezegd dat dit goed past bij de ambities voor Appelscha. Het College werkt dit nu verder uit in een concreet raadsvoorstel.

Motie Vreemd vlag hijsen
In deze Raad is ook een motie Vreemd unaniem aangenomen over  het hijsen van de regenboog-progress vlag op Coming Out Day. Hiermee wil de Raad onderstrepen dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn.  

Motie Vreemd Bonus voor Boa’s 
Groen Links heeft nog een motie Vreemd ingediend over het toekennen van een eenmalige bonus aan de BOA’s, net als politiemedewerkers en zorgverleners op basis van hun inzet in de coronacrisis. Wethouder Bos reageerde dat de BOA’s al vóór de zomer een bonus hebben gekregen. Desalniettemin werd de motie nog in stemming gebracht en unaniem aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.