02 december 2021

Nieuwbouw Nanningaweg 47c

Huisvesting Nanningaweg 47c
Op 30 november 2021 heeft de Raad ingestemd met nieuwbouw aan de Nanningaweg 47c. Tegelijkertijd worden dan de drie opslaglocaties voor grond en materialen, nu verspreid over de gemeente, op deze locatie ondergebracht. Het voorstel was om te kiezen voor de plusvariant zonder biobased gevelontwerp. Aangezien het hier gaat om een groot bedrag (ruim € 4 miljoen) is er in de Raad uitvoerig over gediscussieerd. Diverse scenario’s zijn enkele malen de revue gepasseerd. Ook binnen het CDA zijn de plussen en minnen uitgebreid besproken.

Uiteindelijk konden wij instemmen. Wel hebben wij aangegeven zorg te hebben over het risico van budgetoverschrijding en de project control. Groot risico zijn ons inziens hogere bouw- en materiaalkosten. Een goede projectorganisatie is daarom van groot belang. In de commissie heeft de wethouder toegezegd dat er een zorgvuldig plan van aanpak komt met een gedegen projectorganisatie. Ook komt ze tussentijds bij de Raad terug bij overschrijdingen. Dit heeft ons over de streep getrokken. 
De argumenten van het CDA om voor dit scenario te kiezen waren de volgende:

-    Het huidige voorstel lost meerdere problemen in 1x op
-    Er wordt weer voldaan aan de ARBO-eisen en richtlijnen, inclusief toegankelijkheid
-    Er wordt efficiënter gewerkt omdat alle opslaglocaties op één plek komen
-    Er is geen illegale opslaglocatie voor grond en materialen meer
-    Er is geen gevaarlijke situatie meer op het terrein, omdat de gemeentevoertuigen een eigen toegangsweg krijgen
-    Er is een werkplek voor alle medewerkers 
-    De gemeente laat hiermee haar voorbeeldrol zien als het gaat om gasloos en energieneutraal bouwen (duurzame gemeente)
-    Het gebouw is gedateerd; de nood wordt elk jaar groter 
-    De bouwkosten nemen jaarlijks toe
-    De financieringslasten zijn nu relatief laag door de lage rente 
-    Door een efficiëntere werkwijze worden er ook weer kosten bespaard


Er waren twee amendementen ingediend, maar die hebben het niet gehaald. Van de CU lag er het voorstel om het budget taakstellend te maken. Hierover hebben wij gezegd dat je dan als Raad nog minder sturend kunt optreden. Je laat de keuzes immers over aan het College. Wij willen juist dat de wethouder bij de Raad terugkomt als er budgetoverschrijdingen zijn, zodat wij zelf aan het stuur blijven.  

Van de VVD lag er een amendement om hiervoor specifiek een projectcontroller aan te stellen. Hierover hebben wij gezegd dat niet nodig te vinden, omdat er al een concerncontroller in huis is. Dat is afgesproken bij de Kadernotabespreking eerder dit jaar.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.