19 september 2019

Onderzoek Rekenkamercommissie Vergunningverlening OWO VTH

In de Raad van 17 september 2019 is het voorstel aangenomen om aan de slag te gaan met de aanbevelingen door de rekenkamercommissie. Deze heeft in augustus 2019 het onderzoeksrapport “Vergunningverlening door OWOVTH” uitgebracht. Er is onderzocht of het proces van vergunningverlening door de OWO-afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) doelmatig, doeltreffend, rechtmatig en naar tevredenheid van de drie gemeenten en aanvragers verloopt.

Op zich gaat het proces goed, maar er zijn wel aanbevelingen:

1. Er moet op basis van de wet VTH een verordening komen

2. Er moet een vergunningenbeleid komen met meetbare doelen, zowel voor de dienstverleningsprestaties als voor de 4K’s
a. Kwaliteit verbeteren
b. Minder kosten
c. Kwetsbaarheid verminderen
d. Klanttevredenheid optimaliseren
Hierover moet het college in het jaarverslag VTH rapporteren.

3. Met de andere OWO-Colleges nagaan of de werkwijze van vergunningverlening van de OWO- gemeenten op dezelfde leest geschoeid kan worden

4.  Met de andere OWO colleges in overleg gaan om de samenwerking met de FUMO te
verbeteren, waardoor duidelijkheid wordt verkregen over de afhandelingstermijn van adviezen;

5.  Over een jaar aan de raad te rapporteren over de uitvoering en het resultaat van de genoemde aanbevelingen.


Naar aanleiding van de commissie Ruimte van 3 september 2019 is aan nr 3 nog toegevoegd: ‘met behoud van lokale beleidsvrijheid’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.