08 november 2018

OWO-Rekenkamercommissie

Onderwerp van de Raadsvergadering van 6 november 2018. Op 6 november hebben we het werk van de OWO-Rekenkamercommissie geëvalueerd. Deze is in 2015 opgericht om namens de Raad incidenteel verdiepend onderzoek te doen naar een bepaald onderwerp. Wij zijn tevreden over de werkzaamheden en stemmen in met voortzetting. D66 en Groen Links wilden het budget voor de Rekenkamercommissie verhogen naar € 1,15 per inwoner, maar daar zijn we niet in mee gegaan. Dat amendement heeft het ook niet gehaald. Het budget blijft € 1,00 per inwoner. Is er een keer een dringend project, dan is het namelijk mogelijk extra budget te verlenen. We hebben wel ingestemd met het voorstel van WIJ lokaal en de PvdA om de stand van zaken van de onderzoeken van de Rekenkamer toe te voegen aan de Kaderbrief en Programmabegroting. Op die manier houden we zicht op de voortgang van de adviezen en aanbevelingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.