06 juli 2021

Programma Duurzaamheid 2021-2025

In de Raad van 29 juni 2021 is het Programma Duurzaamheid 2021-2025 vastgesteld. Het biedt concrete handvatten voor het beperken van de CO2-uitstoot, het beperken van klimaatverandering, het vergroten van de biodiversiteit en het stimuleren van een circulaire economie. Ook is besloten het resterende budget van € 253.150 uit het Programma BBE 2016 – 2020 eraan toe te voegen. Dit geld was al bestemd voor biobased produceren. 

Als CDA hebben wij de complimenten gegeven voor dit mooie programma. Wel hebben we aangegeven het jammer te vinden dat het paraplubestemmingsplan voor kleine windmolens pas in het derde kwartaal van 2021 gereed is. Met dit bestemmingsplan wordt het voor agrarische bedrijven mogelijk om via een korte procedure een windmolen bij hun bedrijf te plaatsen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.