27 februari 2020

Projectplan Biosintrum

Projectplan Biosintrum

Op 25 februari 2020 stond het procesvoorstel en de bijbehorende planning van het Biosintrum op de agenda van de Raad. Dit naar aanleiding van verontrustende berichten over de begroting. In november 2019 was er namelijk opnieuw gevraagd om meer budget, terwijl eerder was gezegd dat er geen overschrijdingen zouden zijn. In januari 2020 heeft de burgemeester hiervoor in het openbaar zijn excuses aangeboden. M.n. D66 was hierover niet tevreden en heeft in de Raad van februari 2020 een motie van wantrouwen richting burgemeester gepresenteerd. Deze motie heeft het bij lange na niet gehaald. Alle overige raadsleden vonden het te ver gaan. Wel is de motie van Fractie Ter Heide aangenomen. Die motie kwam erop neer dat we fouten uit het verleden moeten erkennen, maar er nu een streep onder moeten zetten. We willen vooruit kijken én er meer bovenop zitten. Het Biosintrum wordt nog steeds breed gedragen, zowel binnen als buiten de gemeente. Ook de ondernemers zijn er nog steeds enthousiast over en het heeft de steun van de provincie. Daar moet je zuinig op zijn. En als Raad zijn we ook nog steeds trots op het Biosintrum.

Als CDA hebben we gewezen op de ingezette duurzaamheidsstrategie. Het toont van visie om daar niet van af te wijken. Als oplossingsrichtingen hebben wij aangegeven dat:

-          er een voorstel moet komen met mogelijke scenario’s

-          er dialoog en samenwerking moet plaatsvinden met ondernemers en andere partijen

-          de gemeente niet moet gaan ondernemen, maar faciliteren

Het CDA ziet het Biosintrum nog steeds als parel voor het Noorden. Het is ons Unique Selling Point en dat moeten we koesteren. Daarbij staan wij nog steeds achter het unieke concept van samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers en de duurzaamheidsstrategie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.