04 juli 2020

Randvoorwaarden en scenario's Biosintrum

In de Raad van 30 juni 2020 presenteerde het College vier toekomstscenario’s voor het Biosintrum:

a.    Verkoop aan de stichting
b.    Verhuur aan de stichting
c.    Exploitatie door de gemeente met behoud van doelstellingen
d.    Verkoop met verlaten van doelstellingen

Er lagen vijf amendementen, waarvan drie het gehaald hebben:

-    De optie ‘verkoop met verlaten van doelstellingen’ is verwijderd (amendement WL)
-    De ‘rol en positie van het Ecomunitypark’ wordt toegevoegd als randvoorwaarde bij ieder scenario, omdat het Biosintrum uitstraling heeft naar de omgeving (amendement CU). 
-    Het scenario van huurkoop wordt toegevoegd (amendement VVD)

Als CDA hebben we gezegd dat we moeten insteken op het positieve, ondanks eerdere tegenslagen. Het Biosintrum is een icoon en dat moeten we koesteren. De vooruitzichten zijn positief. Er zijn steeds meer bezoekers en tot februari 2021 al aanvragen. We willen dus vooruit kijken, niet achterom.

Ook hebben we het projectvoorstel in herinnering gebracht, dat opgesteld is naar aanleiding van de vraag van de Raad om mogelijke scenario’s. Daarna volgt het onderzoek naar de gevolgen van ieder scenario. We willen daarom niet voor de muziek uitlopen en scenario’s uitsluiten of toevoegen. Alleen het amendement van de CU heeft onze steun gekregen, want het kan naar onze mening geen kwaad om de uitstraling van het Biosintrum naar het Ecomunity Park nog eens te benadrukken.

Gelukkig gaat het financieel de goede kant op met het Biosintrum. Als CDA waren wij blij verrast met de ruim € 32.000.- positief over 2019. We hebben vertrouwen dat het College er op een goede manier mee omgaat. Met inachtneming van de amendementen is het raadsvoorstel aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.