20 december 2018

Rapport onderzoek Rekenkamercommissie over Juridische kwaliteitszorg

Onderwerp van de raadsvergadering van 18 december 2018. De Rekenkamer heeft op verzoek van de vorige raad onderzoek gedaan naar de juridische kwaliteitszorg van de gemeente. Dit heeft geleid tot de volgende aanbevelingen:

  1. Te zorgen voor een plan of planning waarbinnen structureel aan juridische kwaliteitszorg gewerkt kan worden
  2. Een integraal juridisch opleidingsplan vaststellen
  3. De raad te informeren over welke stappen er gezet worden op het gebied van juridische kwaliteit
  4. Over een jaar de raad te rapporteren over de uitvoering van bovengenoemde aanbevelingen

 

Hierover hebben D66, VVD en CDA een amendement ingediend. Wij stelden voor punt 2 te schrappen, omdat de gemeente de juridische opleiding intern goed geregeld heeft. Dit amendement is aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.