19 juni 2019

Regenwater Haerenkwartier

Onderwerp van de Raadsvergadering van 18 juni 2019. In de Raad van 18 juni 2019 ontstond een heftige discussie over het nieuwe infiltratieriool dat aangelegd zou moeten worden in de wijk Haerenkwartier. Over de wadi (een verlaagde groenstrook) was iedereen het wel eens. De discussie ontstond over het aansluitende infiltratieriool en de kosten ervan. Het College, en ook de coalitiepartijen, vonden dat je het in één keer goed moet doen en dus nu ook een infiltratieriool moet meenemen. Als CDA hebben we gezegd het een gemiste kans te vinden als we dit nu niet doen. Actium herbouwt de hele wijk en alles ligt open. Bovendien vinden wij het een mooie pilot voor andere projecten in de gemeente. Ook zetten we ons er provinciaal mee op de kaart.

Klimaatbestendigheid wordt een thema de komende jaren. In de toekomst is het belangrijk om water vast te houden op de plek waar het valt. Enerzijds voor de plek zelf, maar ook voor de wijken er omheen. Je wilt niet dat overtollig water naar een naastliggende wijk stroomt en daar overlast veroorzaakt. Daarentegen heeft het in droogtetijden een positief effect op de grondwaterstand. Onze gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. De oplossing die voorgesteld werd door het College past perfect in dat plaatje. T.a.v. de kosten hebben we als CDA gezegd dat het veel geld is, maar dat goedkoop in dezen ook duurkoop is. Wij hebben wel meegegeven dat het College contact moet zoeken met subsidieverstrekkers, zoals Wetterskip en de provincie. Ervaringen uit andere gemeenten leren dat daar zeker mogelijkheden zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.