08 mei 2020

Spelregels Ambitiefonds

In de Raad van 6 mei 2020 stonden de spelregels voor het Ambitiefonds op de agenda. Dit fonds is ingesteld voor incidentele projecten. In totaal is er € 1,5 miljoen beschikbaar voor drie jaar. Het College stelde voor om een project te laten voldoen aan de volgende voorwaarden:

·         Het maatschappelijk effect (passend binnen de ambities van het uitvoeringsprogramma 2018-2022)

·         Incidenteel van aard

·         Realiseerbaar binnen een bepaald tijdspad

·         Economisch / financieel effect (kosten/baten analyse)

Er lagen twee amendementen, maar die hebben het niet gehaald. Het ene amendement (indiener GL) wilde helemaal geen spelregels. Het andere amendement (indieners CU en WL) betrof de toevoeging dat voorstellen SMART gemaakt moeten worden, dat ze binnen een jaar uitgevoerd moeten worden en dat het economisch/financieel effect niet aangetoond hoeft te worden. Als CDA zijn wij wel voorstander van SMART-voorstellen, maar wij vinden het niet realistisch te eisen dat ze binnen een jaar uitgevoerd moeten worden.

Het raadsvoorstel is met een meerderheid aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.