20 december 2018

Tarieven afvalstoffenheffing

Onderwerp van de raadsvergadering van 18 december 2018. Er is gesproken over de tarieven van de afvalstoffenheffing per 1/1/2019. Per die datum wordt Diftar+ ingevoerd. Hier heeft het CDA mee ingestemd. Wij denken dat dit het milieu én de portemonnee ten goede komt. Met Diftar+ wordt afgerekend per gewicht in de grijze container. Door afval goed te scheiden, d.w.z. groenafval in de groene container, is de burger goedkoper uit dan wanneer hij alles in de grijze container werpt. Groen is namelijk zwaar afval.  

De tarieven zijn als volgt vastgesteld: sortibak (grijze container): € 0,20 per kilo + € 1,- per lediging, sortibak (zandpadroute): € 6,25 per lediging, biobak: € 1,- per lediging, afvalzak (ondergrondse afvalcontainer): € 1,25 per zak en de papiercontainer is gratis. De slagboomtarieven van de milieustraat worden niet gewijzigd. Het vaste tarief afvalstoffenheffing blijft € 96,- per aansluiting. Dit is niet kostendekkend (anders zou het € 115,93 zijn), maar de gemeente wil de burger een kostenverhoging besparen. In vergelijking met omringende gemeenten hanteren wij hier een laag bedrag per aansluiting. Om het ontstane gat te dekken wordt de egalisatiereserve aangesproken voor € 224.000,-. Met name de verbrandingsbelasting van het Rijk is fors toegenomen.

In 2019 gaat de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn als de milieustraat gratis wordt en ruimere openingstijden krijgt. Ook wordt nauwlettend in de gaten gehouden wanneer er mogelijkheden komen voor aparte luierinzameling (verwerkingsfabriek in de buurt). Verder zei wethouder Hijlkema dat er een speciale regeling wordt getroffen voor gebruikers van incontinentiemateriaal en voor minima (zij kunnen korting krijgen op de afvaltarieven). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.