02 juni 2021

Toetreding Groen Links aan de coalitie

Vorige maand maakte Groen Links bekend dat ze wil toetreden tot de coalitie. Dit is door de coalitiepartijen, waaronder het CDA, omarmd. De oppositie was hier echter ontstemd over en vroeg om een spoeddebat op 25 mei 2021. Groen Links heeft vorige zomer al eenzelfde verzoek gedaan. Op advies van Hayo Apotheker is toen een 4e wethouder aangenomen. Wat het CDA betreft is alles uit het rapport Apotheker nog steeds leidend, evenals het raadsprogramma. Wij blijven streven naar brede steun voor raadsvoorstellen.

Onze fractievoorzitter Herman Zwart heeft benadrukt dat de uitbreiding met Groen Links niet vanuit de coalitie komt. Ook zijn er op voorhand geen zaken vastgelegd of toezeggingen gedaan. De afgelopen tijd was Groen Links een constructieve partner. Wij verwachten dan ook dat we ons nog slagvaardiger kunnen inzetten voor de inwoners van Ooststellingwerf. Groen Links steunt uitdrukkelijk de coalitiekoers.

Reden voor Groen Links om over te stappen is dat de partij moeite heeft met de hardheid van enkele oppositiepartijen. De recentelijke motie van treurnis over het Biosintrum richting wethouder Femke Hijlkema was de spreekwoordelijke druppel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.