27 december 2020

Uitgangspunten Programma Duurzaamheid

In de Raad van 16 december 2020 zijn de uitgangspunten voor het programma Duurzaamheid vastgesteld. Er lag een breed gedragen amendement (o.a. door het CDA ingediend) om voor duurzaam bodembeheer samen met de agrarische sector te zoeken naar oplossingen. Het raadsvoorstel is breed aangenomen. Er lag nog een amendement van S+ om naar energieneutraal te streven in 2035 i.p.v. 2030, maar daar was geen enkele partij voor. Een hoog ambitieniveau is mooi en kan altijd nog naar beneden bijgesteld worden.

Wethouder Hijlkema gaf aan dat het Programma Duurzaamheid in het 1e kwartaal van 2021 naar de Raad komt met daarin ook de financiële gevolgen. Ze gaat in gesprek met de ABO over de belangen van landbouw en duurzaamheid. T.a.v. de VANG-doelstellingen zei ze dat het nog steeds de bedoeling is om naar 30 kg afval per inwoner te gaan. Hiervoor komt nog een plan. Verder gaf ze aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een pilot met waterstofgas.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.