20 december 2018

Verkoop en aankoop van Kuipenstreek 7 en 8 in Oosterwolde

Onderwerp van de raadsvergadering van 18 december 2018. Op tafel lag een voorstel om de aula van uitvaartvereniging De Laatste Eer op Kuipenstreek 8 te kopen in ruil voor de grond en (vervallen) woning op Kuipenstreek 7. De gekochte grond wil het College besteden aan 53 parkeerplaatsen voor medewerkers van het gemeentehuis en gebiedsteam. Er is nu namelijk een parkeerprobleem. De deal kwam uit op € 496.500,-, waarbij uitgegaan is van
€ 43.600,- voor Kuipenstreek 7. Een meerderheid van de raad is hiermee akkoord gegaan, maar velen gaven aan het bedrag (te) hoog te vinden. Ook wij waren dat van mening. Wij hebben daarom meegegeven de uitgaven op te splitsen. Bijvoorbeeld in 2020 alleen de sloop van de aula en in 2021 het gereed maken van het parkeerterrein. Dit vanwege de minder gunstige financiële situatie van de gemeente, vergeleken met enkele jaren geleden. Wethouder Bos heeft toegezegd dat hij bij behandeling van de begroting 2020 komt met een dekkingsvoorstel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.