20 december 2018

Verordening Rioolheffing 2019

Onderwerp van de raadsvergadering van 18 december 2018. Het voorstel van het College was om het vaste tarief voor Rioolheffing in 2019 te stellen op € 98,60. Dit was iets hoger dan in 2018 i.v.m. 2,5% inflatiecorrectie. Een meerderheid van de raad was het hier echter niet mee eens en steunde een amendement van de CU om het niveau van 2018 aan te houden, namelijk € 96,20. Naast dit vaste deel is er nog een gebruikersdeel. Ook daarvoor mocht geen inflatiecorrectie opgenomen worden naar mening van de meerderheid van de raad. Alle tarieven voor 2019 blijven dus ongewijzigd. Het CDA vond het echter wel correct om de inflatie mee te nemen, gezien komende investeringen en de risico’s van de uitkomsten van de stresstest. Onze wethouder, Marcel Bos, ondersteunde dit nog eens door te zeggen dat de opgave voor het nieuw op te stellen Gemeentelijk RioleringsPlan (uitgevoerd in 2020) breder gaat dan het huidige. Daar moeten kosten voor gemaakt worden. Hij wees erop dat hij dekking hiervoor miste in het amendement (ad € 24.000,-). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.