27 december 2020

OZB, Forensenbelasting, Toeristenbelasting en Legesverordening 2021

In de Raad van 16 december 2020 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

1.    Onroerendezaakbelasting 2021 (OZB)
De onroerendezaakbelasting wordt geheven van eigenaren en gebruikers van niet-woningen en eigenaren van woningen. 

-    Eigenarenbelasting woningen: 0,0901% (was 0,0977%)
-    Eigenarenbelasting niet-woningen: 0,0799% (was 0,0793%)
-    Gebruikersbelasting niet-woningen: 0,0708% (was 0,0717%)

2.     Forensenbelasting 2021
De forensenbelasting gaat tot en met 2023 stapsgewijs omhoog met € 15.000,-. Dit leidt tot volgende tarieven voor 2021:

-    caravans/chalets: € 88,25 (was € 75,10)
-    woningen met een WOZ-waarde:

o    tot en met € 137.500,-: € 245,00 (was € 208,50)
o    van € 137.501,- tot en met € 225.000,-: € 329,55 (was € 280,80)
o    van € 225.001,- tot en met € 380.000,-: € 416,55 (was € 354,50)
o    van € 380.001,- of meer: € 499,75 (was € 425,30)

3. Toeristenbelasting 2021
De toeristenbelasting is gesteld op € 1,40 per overnachting. Voor kinderen tot en met 4 jaar geldt een vrijstelling.

Er lag een amendement en motie van WL en S+ om de toeristenbelasting niet te verhogen voor groepsaccommodaties. Deze hebben het niet gehaald. Wij hebben hier ook tegen gestemd, omdat we vinden dat hiervoor de coronamaatregelen in het leven geroepen zijn. Bovendien hebben we gewezen op het Recreatieschap Drenthe dat in het voorjaar van 2021 met gedifferentieerde tarieven komt. Dit houdt in dat er voor groepsaccommodaties en campings een tarief komt van € 1,10 en voor alle anderen € 1,50. Aangezien onze gemeente ook bij het Recreatieschap is aangesloten, vonden wij het als CDA wijs om nu het raadsvoorstel te steunen, maar over enkele maanden wel aan te sluiten bij de tarieven van het Recreatieschap. We lopen dan ook gelijk op met andere aangesloten gemeenten. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

4. Legesverordening 2021
Hierbij geldt het uitgangspunt: 1,5% trendmatige verhoging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.