17 oktober 2019

Visie op Samenleven vastgesteld

Op 15 oktober 2019 is de Visie op Samenleven unaniem door de Raad vastgesteld. Het stuk is zeer uitvoerig tot stand gekomen. Er is veel informatie uit de samenleving opgehaald via dorpsgesprekken en andere kanalen. Het komt erop neer dat er vier centrale opgaven zijn geformuleerd: Meedoen, Samenleven, Positieve Gezondheid en Goed opgroeien.

De gemeente gaat uit van effectsturing, want inhoudt dat alleen datgene gedaan wordt wat effect heeft. Dit impliceert ook dat ze voortaan dingen niet meer doet. Verder wil men meer datagedreven werken. Er komen gerichte acties voor bepaalde doelgroepen. Het uitvoeringsprogramma komt in de eerstvolgende commissie Samenleving aan de orde.

Alle raadsleden gaven hun complimenten voor deze visie. Het is een hele klus geweest, waar veel tijd en energie in is gestoken. Een amendement van de oppositie om apart beleid toe te voegen voor  LHTBI’ers is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.