23 mei 2019

Wijziging begroting FUMO


In de Raadsvergadering van 21 mei 2019 lag een verzoek van de FUMO op tafel om (alweer) een hogere bijdrage. De FUMO, de Friese Uitvoeringsorganisatie voor Mileu en Omgeving, voert veel milieuzaken uit voor bijna alle Friese gemeenten. Men heeft een hogere bijdrage nodig i.v.m. hogere loonkosten en implementatiekosten voor de Omgevingswet. De gevraagde extra bijdrage voor onze gemeente was € 10.631, een stijging van ruim 4%.

Het College stelde voor om hiermee akkoord te gaan, maar wel met een zienswijze dat dit de laatste keer moet zijn. De afgelopen jaren heeft de FUMO herhaaldelijk om meer geld gevraagd. Het College is wel content met het feit dat de FUMO nu tijdig meldt dat er extra geld nodig is en niet achteraf met een naheffing komt. 

Als CDA hebben wij onlangs een bezoek gebracht aan de FUMO. Toen is ons duidelijk geworden dat de FUMO een valse start heeft gehad. Ze had een te grote opdracht met te weinig budget. Sommige taken waren vooraf minder zwaar ingeschat. Nu is er duidelijk een andere wind gaan waaien met een nieuw management. De basis wordt op orde gebracht. Ook kunnen wij erin komen dat ze moeten voorsorteren op de Omgevingswet. Wij hebben dus ingestemd met het extra gevraagde budget, wel met dezelfde kanttekening als het College. We onderschrijven de zienswijze van het College dan ook.

Er lag nog een amendement van OB om helemaal niets meer richting FUMO te sturen, maar dat ondersteunden wij niet, vanwege bovengenoemde redenen. Dit amendement heeft het ook niet gehaald.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.