23 mei 2019

Wijziging legesverordening


In de raadsvergadering van 21 mei 2019 is bekendgemaakt dat er in 2019 hoogstwaarschijnlijk veel meer bouwaanvragen bij de gemeente binnen komen dan andere jaren. Onder anderen van enkele grote projecten. Dit heeft tot gevolg dat de legesinkomsten zodanig zullen stijgen dat ze de kosten overstijgen. Voor grotere projecten wordt ook nog eens een hoger tarief berekend. Wettelijk is het niet toegestaan dat legesinkomsten de kosten overstijgen. Het kan betekenen dat de legesverordening onverbindend wordt verklaard en de gemeente terug moet betalen.
 
Het College stelde daarom voor de tarieven van de projecten die leiden tot bovenmatige dekking van kosten af te toppen. Daarnaast wil men een voorziening voor drie jaar in het leven te roepen om overschotten in te bewaren. Dit om onnodige schommelingen in tarieven te compenseren. Als CDA kunnen wij ons hier helemaal in vinden.
 
Een aantal oppositiepartijen wilde met een motie afdwingen dat er nu ook nagedacht moet worden over een verlaging van de tarieven voor kleinere projecten. Dat heeft het CDA van de hand gewezen. Wij zijn van mening dat juist dat idee schommelingen in de hand werkt. Het veroorzaakt een situatie waarbij je over enkele jaren de tarieven weer moet verhogen (bijvoorbeeld als er dan minder of geen grote projecten zijn). Dit vinden wij een lastig verhaal om uit te leggen aan onze burgers. 

Verder is het CDA van mening dat we eind dit jaar beter en zorgvuldiger een oordeel kunnen vellen.  Dan is er zicht op de gehele situatie en op ontwikkelingen. In reactie hierop heeft wethouder Bos in de vergadering toegezegd in het najaar te zullen komen met een alternatieve tariefstructuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.