Mensen zijn onderling met elkaar verbonden en bij elkaar betrokken via allerlei verbanden zoals het gezin, de familie, de school, de buurt, een vereniging, de kerk, de werkkring, enzovoort. Het CDA-Ooststellingwerf is een lokale partij, die midden tussen deze mensen staat. Daarnaast kan het CDA in Ooststellingwerf voor vraagstukken die de gemeentegrenzen overschrijden, gebruik maken van de directe contacten met CDA-afgevaardigden in de provincie en in de Tweede Kamer. 

Het CDA-Ooststellingwerf gaat voor de kracht van onze lokale samenleving. Lees het CDA- verkiezingsprogramma 2018-2022 voor Gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld op de ledenvergadering van 2 november 2017. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.