11 maart 2022

CDA Opsterland in gesprek over de woningmarkt

CDA Opsterland wil meer weten van de woningmarkt.

Wonen is een “hot topic” in ons land en daar is Opsterland geen uitzondering op. Ook bij het CDA staat wonen in onze dorpen op de agenda, maar hoe zit het nu eigenlijk met onze woningmark? Worden we bedreigd door het westen met hun zogenaamde dikke portemonnee? Wie wil er nu wonen in Opsterland en waarom? Met dit soort vragen zijn we bij Makelaarskantoor Varwijk & Sibma in Ureterp naar binnen gelopen om eens van gedachten te wisselen.

Wonen in Opsterland

De ligging aan de A7 maakt dat Opsterland een prima forenzen gemeente is, woningzoekenden komen uit Groningen, Drachten en Leeuwarden, maar ook uit de regio Heerenveen.

De trek vanuit het westen naar onze regio is kleiner dan er vaak gezegd wordt, slechts een procent of 4 komt niet uit de regio. Maar de zogenaamde thuiskomers horen daar ook bij. De mensen die in het verleden naar het westen zijn getrokken en een aantal jaren later weer terug komen.

Het is goed wonen en recreëren in onze gemeente en het landschap biedt volop mogelijkheden tot fietsen, wandelen of buitensport activiteiten. Het voorzieningenniveau voor de dagelijkse benodigdheden zijn op peil, de grotere kernen hebben een verzorgingsgebied voor de wat kleinere dorpen daaromheen.

Mogelijkheden voor iedereen

Om een dorp aantrekkelijk en levendig te houden moet er ruimte zijn voor elke doelgroep, de starter, de doorstromer en voor diegenen die weer wat kleiner willen wonen.

Het is hierbij belangrijk om bij woningbouw te spreiden in type woningen. Op dit moment zijn er weinig mogelijkheden voor het voor het middensegment, dat is ook één van de redenen waardoor doorstroming momenteel stroef verloopt. De starters van vroeger krijgen geen mogelijkheid om een stap te maken en blijven daardoor zitten. Hierdoor krijgen de starters van nu helaas weinig tot geen mogelijkheden. Er is ook een zekere vraag naar zogenaamde kangoeroewoningen, een tijdelijke woonunit bijplaatsen op een erf. Dit is nu alleen mogelijk als sprake is van een indicatie bij de personen die in een dergelijke woning willen wonen. Het zou fijn zijn dat dit los gelaten wordt zodat het omzien naar elkaar niet afhankelijk hoeft te zijn van een medische indicatie. Deze kangoeroe woningen zou je dan voor een periode van een jaar of 15 mogen neerzetten en naar behoefte eventueel eerder of later weer opruimen.

Een toekomstgericht visie

Woningbouw is geen ad hoc beleid. Bouwen doe je voor de toekomst en daarom is een duidelijke visie op wonen noodzakelijk. Een visie waarbij wordt nagedacht over wat je waar wilt doen. Geef ruimte voor iedere doelgroep. Voorkomen moet worden dat je over 20 à 30 jaar met verkrotting te maken krijgt en of met woningen komt te zitten waar geen behoefte meer aan is.

Opsterland maak je samen

De toekomst van Opsterland maak je samen. Hier moet je als gemeente samen met de vele betrokkenen mee aan de slag, met plaatselijk belangen, ondernemers, inwoners etcetera. In bijvoorbeeld Ureterp is men ook gezamenlijk actief om de middenstand op peil te houden. Als een pand leegkomt trekt men ten strijde om dit weer snel bezet te krijgen en het liefst met levensvatbare bedrijvigheid. Het CDA is van mening dat deze gedachte moeten worden gekoesterd. Ook moeten we niet vergeten dat de woningbouwverenigingen onmisbaar zijn voor een leefbaar Opsterland. Nu de verhuurdersheffing komt te vervallen moet er ruimte komen voor de woningbouwverenigingen om weer te investeren en te bouwen, zowel verduurzaming van huidig bestand als nieuwbouw is nodig. De initiële taak sociale huur moet weer boven komen drijven zodat we allemaal goed kunnen wonen in Opsterland.

Rol gemeente

De rol van de gemeente is momenteel passief als het gaat om woningbouw. Het huidige beleid is erop gericht dat initiatieven van onderop moeten komen. Maar dat ook de verantwoordelijkheid voor het gehele proces bij de initiatiefnemers ligt.

Deze initiatiefnemers, inwoners of lokale ondernemers met goede bedoelingen, hebben in veel gevallen niet alle kennis of beschikken over de benodigde capaciteit. Plannen lopen daardoor onnodig vertraging op, wat het voor investeerders en initiatiefnemers niet altijd gemakkelijk maakt om deze plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarnaast is het niet altijd even duidelijk waarom bepaalde procedures en processen zolang moeten duren. Daarnaast moet de gemeente met de woningbouwvereniging in overleg blijven over de behoeftes die er zijn in de sociale huur.

Wat nemen we mee

Voor het CDA is het duidelijk, een passief woningbouwbeleid helpt Opsterland niet om invulling te geven aan de woonpotentie van Opsterland, voor nu en voor de toekomst.

Het wordt tijd voor een actief en toekomst gericht woningbouwbeleid in Opsterland. Er moet capaciteit worden vrijgemaakt om doorlooptijden en procedures te verkorten. Initiatieven moeten beter, actiever en gestroomlijnder plaatsvinden. De roep om een spoorboekje, duidelijkheid en voorspelbaarheid van de door te lopen procedures, is hierbij zeker noodzakelijk. Opsterland moet samen met haar inwoners en lokale initiatiefnemers aan de slag om plannen waar te maken om en zo ruimte te bieden voor iedereen, voor nu en in de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.