20 februari 2022

CDA pleit voor afschaffing hoge financiële drempel kleine windmolens

Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn

Gemeente 'beboet' echter groene energieopwekkende initiatieven

Het College van B&W heeft met de slogan "Opsterland in 2035 energieneutraal" scherpe klimaatdoelen opgesteld. Een concrete oplossing die hieraan bijdraagt, is het plaatsen van kleine windmolens op boerenerven. In omringende gemeenten zijn ze inmiddels een vertrouwd gezicht in het landschap. Gemeente Opsterland kiest er echter voor om met onnodig lange en kostbare aanvraagprocedures boeren die willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen te ontmoedigen. 

CDA Opsterland maakt zich hard voor het aanpassen van de regelgeving. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben Bareld van der Meer (lijsttrekker) en Kees-Jan Dijk (melkveehouder en nr. 5 op de lijst) op verschillende plaatsen binnen gemeente Opsterland houten (niet-werkende) windmolens geplaats om aandacht te vragen voor deze kloof tussen enerzijds de klimaatdoelstellingen en anderzijds de lokale wet- en regelgeving. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.