06 juli 2022

Raad Opsterland omarmd CDA moties Kleine windmolens, Milieustraat, Steun aan de boeren.

Maandag 4 juli was de raadsvergadering waar de jaarrekening en de perspectiefbrief op de agenda stond. Bij de behandeling van de perspectiefbrief heeft CDA Opsterland 2 moties ingediend.

De eerste motie betrof het loslaten van de uitgebreide procedure voor het aanvragen van een vergunning voor kleine windmolens. CDA-Opsterland is hier al lange tijd voorvechter van, Kees-Jan Dijk heeft dat in de campagne nogmaals benadrukt. De fractie van CDA wist nu de gehele raad hiervan te overtuigen, de motie werd raadsbreed aangenomen.

De tweede motie ging over de openingstijden van de milieustraat. Vooral voor Gorredijk was het wenselijk deze op zaterdag te verlengen tot 15.00 uur. Martin de Vries heeft dit ook tijdens de verkiezingscampagne duidelijk laten blijken, ook omdat het elders wel kan. Voorwaarde van CDA is dat dit kostenneutraal kan gebeuren. In overleg met Omrin gaat het college hiermee aan de slag, ook deze motie werd raadsbreed aangenomen.

De laatste motie werd vreemd aan de orde van de dag gesteld, los van agendapunten dus, dit betrof steun aan onze agrarische ondernemers, waarmee we het college hebben gevraagd een brief naar de regering in Den Haag (en een kopie naar de provincie) te sturen met betrekking tot de niet uitvoerbaarheid van de stikstofplannen zoals die nu vanuit Den Haag voorgelegd zijn. Deze motie werd door een grote meerderheid van de raad gesteund en de wethouder gaf aan hiermee zeker wel uit de voeten te kunnen. 

Een goed resultaat uit de vergadering van de perspectiefbrief, waarbij de fractie van CDA Opsterland gelijk liet zien het verkiezingsprogramma ook om te zetten in daden. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar we zijn tevreden met de nu behaalde resultaten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.