Langezwaag

Langezwaag is een levendig dorp met een actief verenigingsleven. Dorpshuis en sport zijn op dezelfde locatie te vinden en kunnen synergievoordelen uit elkaars accommodaties halen. Initiatieven zoals duurzame energie projecten waarmee sport en dorpshuis onderzoek naar doen zijn juicht het CDA toe.  

Kandidaten uit Langezwaag
Voor de aankomende raadsperiode staan er één kandidaat op de lijst uit Langezwaag.
Bareld van der Meer, nummer 5 op de lijst, is 40 jaar en werkt bij de gemeente Smallingerland als kwaliteitsmedewerker bij de afdeling Jeugdzorg. Bareld is vader van twee kinderen en zet zich al jaren graag in voor Langezwaag. Meer weten over Bareld en zijn standpunten, klik hier.   

CDA voor Langezwaag De aankomende raadsperiode wil CDA Opsterlân in ieder geval aandacht vragen voor de volgende onderwerpen in Langezwaag:

  • Helderheid over het privatiseringsvraagstuk sportcomplexen in Opsterland. Dit is in Langezwaag nu heel actueel gezien het nu nodige groot onderhoud aan o.a. installaties in het sportcomplex; Nieuwbouw van OBS de Wjukslach; 
  • Aantrekkelijk blijven als woonplaats (woningbouw/beheer afstemmen met behoefte); 
  • Aandacht voor ouderenhuisvesting; 
  • Een snelle internetverbinding, in grijze buitengebieden;  
  • CDA Opsterland heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet op het beheer en onderhoud van het openbare gebied. In de begroting van 2018, maar ook in de meerjarenbegroting worden meer middelen beschikbaar gesteld om het beheer en onderhoud te intensiveren. Zo ook het bermonderhoud;  
  • Investeringen in sport, bewegen en gezond gedrag.  

Uiteraard zijn er meerdere onderwerpen waar we aandacht voor zullen vragen. Wilt u meer weten, lees het verkiezingsprogramma. En heeft u aandachtspunten, neem vooral contact met ons op

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.