Luxwoude

Luxwoude is een actief dorp met veel verenigingen. De zelfredzaamheid is een grote kracht met als centrum het dorpshuis ’t Trefpunt. Luxwoude is een woondorp wat ideaal ligt qua bereikbaarheid, vlak bij de A7 en dichtbij Heerenveen.

Kandidaten uit buurt
Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen staat in de regio Bareld van der Meer uit Langezwaag op de lijst voor het CDA.

Bareld van der Meer, nummer 5 op de lijst, is 40 jaar en werkt bij de gemeente Smallingerland als kwaliteitsmedewerker bij de afdeling Jeugdzorg. Bareld is vader van twee kinderen en zet zich al jaren graag in voor de directe omgeving. Meer weten over Bareld en zijn standpunten, klik hier.  

CDA voor LuxwoudeDe aankomende raadsperiode wil CDA Opsterland in ieder geval aandacht vragen voor de volgende onderwerpen in Luxwoude:

  • Aandacht voor de basisschool en de toekomst van de school(kinderen) van Luxwoude
  • Invloed gebruiken op woningcorporaties om het evenwicht in het woningaanbod te verbeteren. Een woningmarkt waarbij vraag en aanbod in balans zijn zodat het aantrekkelijk is om te blijven wonen (zowel huur als nieuwbouw, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). In Luxwoude gaat het specifiek om regelgeving rondom verbouw, bestaande bouw eenvoudiger maken, en ruimte voor nieuwbouw. Het CDA vind participatiemienskip en gespreide verantwoordelijkheid belangrijk en kan zich daarom goed in ‘gekanteld werken’ vinden. Luxwoude is een voorbeelddorp hierin en komt geregeld met eigen initiatieven. We moedigen dit aan en willen de plannen van Luxwoude graag bespreekbaar maken en houden.
  • CDA Opsterland heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet op het beheer en onderhoud van het openbare gebied. In de begroting van 2018, maar ook in de meerjarenbegroting worden meer middelen beschikbaar gesteld om het beheer en onderhoud te intensiveren. Zo ook het bermonderhoud;
  • Er moet meer aandacht zijn voor verkeersonveilige situaties. Op plekken waar te hard wordt gereden moet gezocht worden naar oplossingen. Bewustwording kan daarin een belangrijke rol spelen.

Uiteraard zijn er meerdere onderwerpen waar we aandacht voor zullen vragen. Wilt u meer weten, lees het verkiezingsprogramma. En heeft u aandachtspunten, neem vooral contact met ons op

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.