Bestuurdersvereniging

De CDA Bestuurdersvereniging Fryslân ondersteunt alle CDA-politici in gemeenten, provincies en waterschappen, en zorgt ervoor dat zij een herkenbaar en onderscheidend CDA-profiel kunnen opbouwen.

Vertaling van het CDA gedachtegoed naar de dagelijkse beleidspraktijk is onze belangrijkste missie. Daarnaast bevorderen wij het onderlinge contact tussen CDA-bestuurders op de diverse bestuursniveaus en behartigen wij uw belangen, zowel binnen als buiten de partij.

 De CDA Bestuurdersvereniging Fryslân wordt gevormd door:
•Voorzitter: Wil van den Berg (burgemeester)
•Penningmeester: Hennie Duin-Stoker (raadslid)
•Secretaris: Frans Kloosterman (wethouder)
•Vice-voorzitter: Teus Dorrepaal (lid Provinciale Staten)
•Pieter Knossen (oud raadslid)
•Harry Boon (wethouder)
•Lydeke Zandbergen (raadslid)
•Rinus van Stee (Waterschapsbestuurder)

Naslag
•Profiel bestuurslid
•Landelijke notitie toekomst CDA Bestuurdersvereniging
•Memo netwerken CDA Bestuurdersvereniging

Contact
•Landelijke bestuurdersvereniging
•CDA Bestuurdersvereniging Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.