Bij water staat veiligheid voorop!

Veiligheid is voor het CDA het allerbelangrijkste als het gaat om water. Overstromingen en wateroverlast willen we zoveel mogelijk voorkomen. Water in sloten en vaarten moet schoon en gezond zijn. Daarnaast is ook een goed peilbeheer in droge en natte perioden heel belangrijk voor zowel boeren, bedrijven, maar ook voor de natuur. En de bodemproblematiek in het veenweidegebied vraagt op korte termijn om duidelijkheid.
 
De Friese wateren zijn vooral ook heel erg mooi. De Friese meren, de zeedijken, vaarten omringd door rietkragen: daar mogen we van genieten! CDA Fryslân wil daarom waar mogelijk kaden en dijken in Friesland en het Westerkwartier openstellen voor fietsers en wandelaars.

Lage lasten

We willen de lasten laag houden. Daarom willen we blijven innoveren, zodat het waterbeheer beter wordt en betaalbaar blijft. Samenwerking is voor het CDA uitgangspunt bij alles wat het Wetterskip doet.
 
In ons verkiezingsprogramma ‘Samen leven met Wetter (skip)’ geven we antwoord op actuele vragen en uitdagingen. Daarbij geven we vooral de richting aan. In tegenstelling tot andere Wetterskip-partijen is het CDA geen belangenpartij. Wij wegen de diverse belangen integraal af om te komen tot de juiste beslissingen.

Wat CDA Fryslân wil:

•Een goede boezemwaterafvoer, waarbij afvoer via Lauwersoog, Holwerd en Harlingen reële opties zijn.
•De waterkwaliteit verder verbeteren.
•De financiën op orde: het Wetterskip moet sober en effectief werken, en tarieven worden maximaal met de inflatie verhoogd.

Bezoek de website van CDA Wetterskip Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.