21 Maart 2018: Gemeenteraadsverkiezing

Op woensdag 21 maart 2018 is de gemeenteraadsverkiezing. Dan bepaalt u als inwoner welke koers Smallingerland de komende vier jaar gaat varen. Laat uw stem dus horen! Op dezelfde dag kunt u ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). 

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep krijgt voor de verkiezing van leden voor de gemeenteraad. Bent u voor beide stemmingen kiesgerechtigd dan ontvangt u twee stempassen. Neem uw stempas(sen) én een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Op deze dag kunt u van 07.30 uur tot 21.00 uur stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.